Kontakt

 

dr Dariusz Tworzydło

dyrektor ds. public relations meble.pl

tel. 602 44 55 96

 

organizator:

Meble.pl
Czarnik sp. z o.o.
36-060 Głogów Młp.
Rudna Mała 47a, woj. podkarpackie
tel. (017) 851 66 66

fax (017) 873 17 17


adres elektroniczny:

 

Bank BGK O/Rzeszów
nr rachunku:
02 1130 1105 0005 2002 1620 0001
z dopiskiem: „diament meblarstwa”


meble.pl
Informacja o konkursie: , , tel. 602 44 55 96